Innovasys providing innovative solutions Innovasys providing innovative solutions

Никол-Байк Център ООД

Никол-Байк Център ООД

Николай Колев
/Управител/


С настоящата референция Никол-Байк Център ООД изразява задоволството си от съвместната си работа с фирма Иновасис ООД. Прави впечатление високият професионализъм на служителите и ангажираността им с изискванията на клиента. Възникналите въпроси се решават оперативно и качествено. Крайният срок на изпълнение на проекта, беше спазен и изпълнен без забележки от наша страна. Прегледай »

Сатнет ООД

Сатнет ООД

Димитър Вангелов
/управител/


Успешната съвместна работа с Иновасис ООД, ни дава основание да дадем висока оценка за професионализма на екипа на фирмата. Без съмнение препоръчваме Иновасис ООД, като компетентен, надежден и коректен бизнес партньор. Впечатленията ни от екипа на фирмата са повече от задоволителни. Неговата прецизност и компетентност ни дават основание да мислим, че сме намерили добър и лоялен партньор.

Рено Нисан България ЕАД

Рено Нисан България ЕАД

Виктор Младенов
/директор следпродажбено обслужване/


С настоящото писмо бих искал да заявя задоволството си от работата с екипа на фирма Иновасис ООД. За нас важно условие бе, фирмата изпълняваща проекта, да бъде освен професионалист в областта на информационните технологии, но и надежден партньор с когото ще работим и за напред. Изискванията ни към бъдещата система се базираха на желанията ни за подобряване обслужването на клиенти чрез ефективно следене на нуждите им. Покриване на цялостния продажбен процес, посредством дистрибуция към дилърска мрежа. След извършените проучвания на пазара на този вид услуги, “Рено Нисан България” ЕАД се спря на фирма Иновасис ООД. В следствие на което, бе сключен договор между двете страни, за внедряване на Монета ERP. Внедряването протече на няколко етапа и проекта бе реализиран успешно през 2010г, като бе спазен предварително договорения срок и високо качество .....     Прегледай »

КИА Моторс България

КИА Моторс България

Храбрин Иванчев
/управител/


"Оценявам като изключително положителна стъпка избора ни на Монета, като основна информационна система - осигуряваща обслужване на абсолютно всички текущи процеси в нашата фирма. Нашето първоначално желание бе, да получим софтуерен продукт, който да може да обслужва както процесите при продажбата на автомобили, така и сервизните операции, а впоследствие и счетоводното отчитане. При така формулираната задача, нашите партньори от Иновасис ни предложиха една добра база, която заедно доразвихме, така че да може днес новата система да обслужва всичките ни офиси, вкл. дилърите из цялата страна, както по отношение на доставките на автомобили и резервни части, така и по отношение на последващите финансови документи, и най-вече постоянната възможност да следя оперативната рентабилност на фирмата. Голямо предимство за нас е, че системата е Интернет базирана, и дори да не сме в офиса, всеки един от нашите колеги може да извършва необходимите му операции." Прегледай »

Субару България ООД

Субару България ООД

Цветан Рашков
/управител/


Настоящата рефернция се издава на Иновасис ООД, за успешното внедряване на бизнес система - Moneta ERP в "Субару Моторс" ООД. Бихме желали да изразим нашите отлични впечатления от съвместната ни работа с фирма Иновасис ООД. Внедряването приключи успешно, като всички наши изисквания, заложени в договорните отношения, както и поставените по време на работата, бяха успешно реализирани благодарение на доброто разбирателство по между ни и отличната обратна връзка, която поддържахме с екипа на Иновасис ООД. Успешната ни съвместна работа с екипа на компанията и до сега, ни дава основание да дадем висока оценка за качеството на работата му и да го препоръчаме като надежден партньор, разполагащ с екип от професионалисти, работещи активно за постигане на поставените цели ... Прегледай »

Хаас-60

Хаас-60

Мисак Ениджелян
/управител/


С настоящата референция бихме искали да изразим нашето удовлетворение от съвместната на работа с фирма „Иновасис ООД“ във връзка с въвеждането на вътрешно-фирмен софтуер, приложен в Хаас-60. Компетентните професионални консултации от страна на „Иновасис ООД“ доведоха до успешното запознаване на служителите ни със софтуерния продукт и неговата последваща употреба. Бързите и адекватни реакции на представителите на фирмата, бяха в основата на навременното и стартиране в съответствие с предвидения за това график. Професионалното отношение и подкрепа в процеса на нейното използване запазиха своето адекватно ниво и след внедряването на продукта в „ХААС-60“ ....." Прегледай »

Син Солюшън EООД

Син Солюшън EООД

Николай Николов
/управител/


Ние от Син Солюшън EООД, издаваме настоящата референция, с която желаем да изразим удовлетвореността си от съвместното сътрудничество с фирма Иновасис ООД. В тяхно лице срещнахме партньор, на чиято компетентност и професионализъм може да се разчита. Прегледай »

Миркат ООД

Миркат ООД

С настоящата референция бихме искали да изразим удовлетворението си от работата си с екипа на фирма Иновасис ООД, относно успешното внедряване на бизнес система – Монета ERP в “Миркат” АД. Цялостната дейност по изграждането и внедряването на системата бе извършено прецизно, отговорно и в тясно сътрудничество с нашия персонал, което доведе до постигане на отлични резултати и успешно завършване на проекта през 2010 г. Към настоящия момент са внедрени модули Финанси и счетоводство, Лизинг, Управление на склада, Продажби и Покупки на резервни части, Продажби и Покупки на автомобили и Сервиз ... Прегледай »

Ауто 1 ЕООД

Ауто 1 ЕООД

Христо Атанасов

Ауто 1 ЕООД издава настоящата препоръка в уверение на това, че през 2010г. фирма „Иновасис“ ООД, е реализирала успешно проект за внедряване на интегрирана е-бизнес система Монета eShop, като допълнение към стандартна ERP система Монета. От самото начало нашият екип се стремеше към полагане на основите на интернет магазин с възможности за солидни разширения и безпроблемна работа при рязко увеличаване броя на клиентите, поръчките и стоките. Лекотата на използване улесни и съкрати процеса на внедряване на системата. До този момент всички системи на фирма „Иновасис“ ООД работят съгласно нашите нужди и изисквания, вярвам че това ще продължи и за в бъдеще ..... Прегледай »