Innovasys providing innovative solutions Innovasys providing innovative solutions
Монета Ауто

Общи характеристики

Moneta Auto е интегрирана информационна система, изградена на модулен принцип и ползваща обща база данни. Състои се от модули, които взаимодействат помежду си с цел предоставяне на пълна интегрираност на информацията, осигурявайки свързаност и прозрачност на всички дейности и процеси във фирмата. Системата е предназначена за организиране и управление дейността на фирми, занимаващи се с покупко-продажба на автомобили, автосервизна дейност, внос и дистрибуция на авточасти и аксесоари.

Благодарение на модулната технология, заложена в нея тя е подходящо решение за малки, средни или големи фирми, работещи в авто-бранша.

Системата има възможност да бъде допълнена с отделните приложения предлагани от нас, които я правят подходящ избор за вашият бизнес. За приложенията може да научите повече, от секцията с продукти - "Допълнителни модули".

Детайли

МОНЕТА е интегрирана информационна система, изградена на модулен принцип и ползваща обща база данни.

Модулите в Moneta Auto са всички от Moneta Standard - Доставки и Продажби; Склад; Номенклатури и Администриране, както и модулите свързани с дейността – Автомобили и Сервиз.
Възможност за интегриране и с други предлагани модули - Финанси и Счетоводство; Лизинг; Маркетинг

Модул Автомобили

Обща характеристика:
Посредством този модул, МОНЕТА предоставя възможност за гъвкаво управление на търговския работен процес. Веднъж въведена информацията за направена оферта лесно се преобразува в поръчка или фактура без да е необходимо повторно въвеждане. Номенклатурите с марки, модели и модификации автомобили се дефинират в различните менюта, с което се постига пълна информация за всеки автомобил.

Интегрираност със складовия и финансово-счетоводния модул на бизнес система „Монета”.

Функционалност на модула:

 • Поддържане на номенклатури с автомобили, марки, модели и модификации, опции и екстри.
 • Номенклатури от контрагенти и търговци
 • Цени, групови и индивидуални отстъпки за клиенти.
 • Продажба на автомобили, ресурси и услуги.
 • Изготвяне на документи - оферти, поръчки, авансови плащания, фактури, кредитни и дебитни известия; преобразуване на документи.
 • Трансфер на автомобили между складове.
 • Салдо на клиенти към момент на база извършените сделки.
 • Следене за достигнати кредитни лимити и пресрочени задължения.
 • Възможност за работа с различни периферии – баркод четци, фискални принтери и др.
 • Възможност за дефиниране на справки в реално време, свързани с движенията на автомобили - Движение на автомобили за период; Наличност на автомобили към дата; Наличност на модификации към дата; Управление на сервизни изделия – напомняния; Други
 • История за всички операции в Модул „Автомобили”
 • Възможност за импорт и експорт на данни от и към Excel, TXT и XML
 • Възможност за прикачване на файлове към документи

Модул Сервиз и поддръжка

Обща характеристика:
Този модул е подходящ за фирми, занимаващи се със сервизна дейност. С него успешно се постига ефикасно управление на сервиза. Управление на различни видове сервизни поръчки  (PDI, гаранционни, извънгаранционни и др.). Цялостен контрол върху задълженията, проследяване на плащания, актуалната и детайлна информация за сервизно обслужване на всяка стока. Интегрираност със складовия и финансово-счетоводния модул на бизнес система „Монета”.

Функционалност на модула:

 • Поддържане на номенклатури за Контрагенти; Услуги; Ресурси; Марки и модели; .
 • Поддържане на номенклатури със сервизни изделия; области на проблеми; симптоми и решения на проблеми; шаблони за оплаквания; работен график.
 • Изготвяне на документи – оферти; сервизни поръчки; фактури за продажба, кредитни и дебитни известия; преобразуване на документи.
 • Възможност графици за записвания за сервиз, посредством календар.
 • Възможност за работа с различни периферии – баркод четци.
 • Възможност за дефиниране на справки в реално време, свързани със сервиза на активи - Заработка по видове автомобили; Заработка по механици; Заработка на части и услуги по тип поръчка; Извършени услуги по марка автомобили; Сервизни поръчки без документ за продажба; Суми по типове СП за РЧ и услуги; Неприключени сервизни поръчки; Приходи от услуги за период; Управление на сервизни изделия - напомняния; Други
 • История за всички операции в Модул „Сервиз”
 • Възможност за импорт и експорт на данни от и към Excel, TXT и XML
 • Възможност за прикачване на файлове към документи
 • Възможност за управление на няколко обекта и работа в реално време през Интернет;
 • Повишава качеството на обслужване на клиентите;
 • Подобряване ефективността на работата на персонала и фирмата като цяло;
 • Улесняване работата на мениджърите във фирмата, чрез оптимизация на цялостния процес по управление и контрол на дейността;
 • Опростен път за търсене и управление на данни;
 • Обхваща цялостния цикъл на работа на даден автосервиз, вносител или търговец на авточасти;
 • Системата идва готова при Вас с въведени марки, модели и модификации автомобили.
 • Възможност за интеграция с други програмни продукти;

Презентация

Моля използвайте линковете за да свалите техническа информация свързана с продукта в Word (PDF) формат:


Инструкции за работа в Модул Сервиз и поддръжка
Инструкции за работа в Модул Автомобили
Визуализация Moneta Auto
Брошура Moneta Auto

Видео уроци

1. Създаване на Сервизно Изделие (Модул Сервиз и поддръжка)

 

2. Създаване на нова услуга (Модул Сервиз и поддръжка)

 

3. Създаване на директна Сервизна поръчка (Модул Сервиз и поддръжка)

 

4. Създаване на оферта за сервизна поръчка (Модул Сервиз и поддръжка)

 

5. Генериране на Сервизна поръчка от Оферта (Модул Сервиз и поддръжка)

Демо версия

Направете вашата заявка за Demo версия на Монета Ауто - тук »

Други продукти

Запознайте се с другите наши продукти и изберете подходящия за Вас и Вашия бизнес.

Заявка за демо версия