Innovasys providing innovative solutions Innovasys providing innovative solutions

Фирмата

"Иновасис" ООД е софтуерна компания създадена през 2005г. от висококвалифицирани специалисти, които са превърнали професията си в начин на живот.

Фирмата е специализирана в системна интеграция на информационни технологии, създаване, развитие и внедряване на информационни и инфраструктурни решения, които да спомагат за успешното управление на всеки бизнес. От стратегическа гледна точка, фирмата цели да предлага изключителни продуктови решения, професионални и висококачествени услуги, съблюдавайки най-добрите световни стандарти и принципи за ефективност.   

Фирмата притежава "ноу-хау" в сферата на бизнес процесите и успешна методология за имплементиране на бизнес решения. 

Опитът ни показва, че предлаганите от нас гъвкави и иновативни решения, помагат на нашите клиенти да се фокусират върху развитието на собствения си бизнес, като в същото време им предоставя нови конкурентни предимства, пътища и възможности.       

Утвърдени като надежден и лоялен партньор, ние вярваме, че успешно изпълнените проекти са нашата най-добра реклама!


« Назад