Innovasys providing innovative solutions Innovasys providing innovative solutions

Внедряване на Бизнес Система Монета в Климаком ЕООД

Внедряване на Бизнес Система Монета в Климаком ЕООД

Официалният представител за България на Mitsubishi Electric Living Environment Systems, Климаком ЕООД се довери на нас и нашият продуктът - Бизнес Система Монета.
Внедряването протича успешно, благодарение на доброто разбирателство по между ни и стремежът към постигане на поставените цели.