Innovasys providing innovative solutions Innovasys providing innovative solutions

Успешно протича проекта по внедряването в Бултако АД

Успешно протича проекта по внедряването в Бултако АД

От 01.01.2014 г. представителствата на Бултрако АД в страната, стартираха работа с Бизнес Система Монета Ауто. Проекта протична успешно, благодарение на разбирателство между двете страни.  

Системата е внедрена в центровете в гр. София, гр. Пловдив и гр. Варна. 

Бултрако АД е учредено през 1992 г., и става дистрибутор на автомобилите Honda у нас, а през 1995 г. и на мотоциклетите на известната японска фирма. Фирмата е част от световната дистрибуторска мрежа на Honda Motors, която е сред най-младите автомобилостроителни компании в света.