Innovasys providing innovative solutions Innovasys providing innovative solutions

Сертификация на Иновасис ООД по стандарт ISO 20000-1:2011

Сертификация на Иновасис ООД по стандарт ISO 20000-1:2011

След преминал сертификационен одит, фирма Иновасис ООД получи сертификат за съответствие с международния стандарт ISO 20000-1:2011 с обхват на сертификация: „Разработване на информационни системи“