Innovasys providing innovative solutions Innovasys providing innovative solutions

Нов Модул Производство

Нов Модул Производство

Иновасис ООД разработи нов модул, за всички аспекти от производствената дейност. С неговата функционалност фирмите могат да планират и контролират продукцията в склада. Свързан с другите модули от системата, се контролира целият производствено-продажбен процес, като се постига цялостна отчетност на компанията.

Вече успешно е внедрен във фирма БУЛГАРКОНСЕРВ РУПИТЕ ООД.
Фирмата е най-големият Български производител на консерви в Русия и лидер на пазара за готови ястия. „БУЛГАРКОНСЕРВ РУПИТЕ” ООД се специализира в индустриалната преработка на плодове и зеленчуци. Фабриката упражнява строг входящ и изходящ контрол на материалите, опаковките и готовите продукти, което гарантира постоянното високо качество съответстващо на международните стандарти.