Нов Модул Производство

Нов Модул Производство

Иновасис ООД разработи нов модул, за всички аспекти от производствената дейност. С неговата функционалност фирмите могат да планират и контролират продукцията в склада. Свързан с другите модули от системата, се контролира целият производствено-продажбен процес, като се постига цялостна отчетност на компанията.Вече успешно е внедрен във фирма БУЛГАРКОНСЕРВ РУПИТЕ ООД.Фирмата е най-големият Български ...

научи повече