Innovasys providing innovative solutions Innovasys providing innovative solutions

Фирма Иновасис ООД e вече на 13 години!

Фирма Иновасис ООД e вече на 13 години!

Отмина още една година.
Година изпълнена с устрем, предизвикателства и успехи!
Година, през която станахме по-мъдри, по-опитни и по-сплотени!

Благодарим на всички наши партньори, които израстват с нас!